Drodzy pacjenci zaczął się rok szkolny. Przypominamy, aby wykonać bilans w Naszej Przychodni musi być on poprzedzony badaniem przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną która zakłada kartę bilansową. Jest to bilans I-klasisty, III-klasisty, VII-klasisty, I klasy szkoły ponadpodstawowej i ostatni bilans po 18 r.ż. Mają Państwo cały rok szkolny na wykonanie takiego bilansu.